Z důvodu ochrany osobních údajů a taky na požadavek člena klubu nebudou tyto informace zveřejňovány.